Přestěhováno na huhu-blb.blog.cz ... Archivní záležitost x)

~Už nelze se vrátit, darovat svět, Tak roztáhni paže, vítej mě zpět.~

►Jednorazovky

báseň? Ne, debilita

prostě mě něco chytlo.
Sepíšu ještě jednu. Ale až zítra.
Možná jí nepochopíte.
Spíš určitě.
Pak nastává otázka - Co tím chtěl básník říci?
Sama nevím.
Jdu spát.
Kdyby to někdo pochopil, budu ráda.
Mějte se.
Zaza, BrNo
Strom zplození, strom z ráje.
Ovinut pokušením, hadem pekelným.
Návrhy syčí, tvé smysly kalí,
ničí a pálí tvou čistotu,
zrádný to přítel, trhni se mu!

***

Neslyšíš, nevidíš, pomoc jde,
v rukou boží meč.
Kát se je pozdě,
líce se zardě.
Neplatí výmluvy,
skončil ten čas.
Teď tvrdou zem poznáš,
v ráj  nezavítáš.
Buď jak buď,
zradilas, odpykej trest!

***

Oba ste litovali, každý den se modlili.
On nelítostný, chyby neodpouští.
Žes jablko ochutnala, realitu znáš.
Nekaj se, Bůh krutý je.
Nezanechá trestu, doku nedojdeš pokoje.
Doku nezemřeš, jak všivý pes,
jak malý červ a další havěť.
Bezvýznamná bytost,
lehkost bytí, dochází ti.

***

Druh tvůj, dávno v pryč se dal,
tobě zbyly slzy na špinavé tváři,
namísto křišťálu temnota,
namísto temnoty ďábel.
Nabízí, bereš.
Jak hloupá zas,
copak nevidíš ten hloupý jas?
Zaří z něj,
sálá z něj.
Nasvícený pekelným žárem,
přišel tě svádět.
Špatně naložilas' s velkým darem,
vše ostatní necháváš ladem.
Namísto zodpovědné, ztracená.
Ze ztracené troska.
Žádné komentáře
 
vetsina postav patri J.K. Rowling x)